HAKKIMIZDA

Şam bölgesinden Medine üzerinden Mardin Artuklu'ya yerleşen Şeyh Hasan-ı Zerraki. Halk, gayet abid ve ibadeti sevmesi gereken Seyid Şeyh Hasan etrafına toplandı. Halkın bu kadar kısa zamanda şeyhin toplanması ve büyük bir güç olmaya başlaması sebebi ile devrin Mardin beyi Emir Artuk Bin Ekseb kendisinden korkmaya başladı. Artuk Bey, Şeyh Hasan'ı Mardin kalesinde hapse atmaya karar verdi. Fakat bu hapis sırasında Şeyh Hasan'dan zuhur eden bazı olağanüstü hal ve kerametler. Artuk Beyi korkuttu. Artuk Bey şeyhin gerçekten bir Allah dostu inandı. Onu hapisten çıkardı. O takip kızı sevdaya tutulmuş ve delirmişti. Devrin tabip ve cerrahları onu geliştirmede aciz kalınca Emir Artuk şeyhten kızı için dua etmesi ricasında bulundu. Şeyh dua etti ve Allah'ın izni ile kız sıhhatine kavuştu. Artuk Bey Şeyh Hasan'ın bu kerameti karşısında onun müridi olmaya ve tarikatına girmeye karar verdi. Daha da İleri kızını Şeyh Hasan'la evlendirdi. Uzun bir müddetten sonra Artuk Bey vefat etti. Halkın da kabul etmesi ile Şeyh Hasan, Mardin'de bir bölge beyliğine getirildi.


2.000.20 Faal Üye
250 Etkinlik
50 Fotoğraf